Chính sách giao hàng

Hàng hoá trước khi giao cho khách hàng phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Được Phòng QA-QC kiểm tra và đóng dấu đạt chất lượng.
  • Được dán tem sản phẩm và đóng gói đúng quy cách.

Nhân viên Thị trường có trách nhiệm giao hàng cho khách hàng đúng với số lượng trong hợp đồng hoặc đơn đặt hàng.

Giao cho khách hàng các tài liệu, văn bản liên quan đến sản phẩm như : chứng chỉ của cơ quan đăng kiểm, giấy bảo hành, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá, danh mục đóng gói, hướng dẫn sử dụng, lắp đặt sản phẩm…

Lập các biên bản giao hàng, nghiệm thu để làm cơ sở cho việc quyết toán, thanh lý hợp đồng.