Dự án Đông Bắc

24/07/2020
86

Rạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 2018. Công ty CPCN tàu thủy Đông Bắc và nhà thầu  Công ty MTV Đóng tàu Nam Triệu đã hạ thủy thành công tàu chở hàng rời 56.200 Tấn - TRƯỜNG MINH SEA.
Tàu có các thông số kỹ thuật:

Chiều dài toàn bộ (xấp xỉ)                190.00 m

Chiều dài 2 trụ                               185.00 m

Chiều rộng, lý thuyết                      32.26 m

Chiều cao, lý thuyết                       18.10 m

Mớn nước thiết kế, lý thuyết           11.20 m

Mớn nước tối đa, lý thuyết              12.70 m

Gross tonnage                               32000 m

Máy chính                                     DU-Sulzer 6RT-flex50 

Tàu dự kiến sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng tháng 6/2018.

Một số hình ảnh nội thất tàu